Volumedrukker logo
Al 10 jaar TOP-kwaliteit voor een BULK-prijs!

Servicedesk

T. +31(0)413 27 15 20

carbon neutral

volumedrukker.nl
Postbus 218
5400 AE UDEN

volg ons op

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Zoals bij vele organisaties is van een "echt" MVO-Beleid bij volumedrukker.nl nog geen sprake. Echter, de initiatieven die wij nemen -begonnen als los zand- beginnen samen te vallen en een geheel te vormen.

 

Naar ons idee levert de inspanning om te komen tot nog meer en betere initiatieven, op dit moment een positievere bijdrage aan mens, milieu en winst dan het schrijven van een MVO Beleidsplan.

 

Echter, wij willen u uiteraard toch berichten van onze inspanningen op dit gebied.
 

Daarvoor dient deze pagina; zie hieronder de tot nu toe genomen beslissingen en geleverde inspanningen.

Altijd staan wij open voor uw input, suggesties zijn zéér welkom!

 

 

Carbon Neutral Website (CO2 neutrale hosting)
Deze webwinkel wordt gehost op servers die geplaatst zijn in "groene" datacentra.
De CO2-uitstoot die wordt gegenereerd door deze centra, wordt volledig gecompenseerd. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de uitvoering van klimaatneutraal ondernemen, als onderdeel van onze inspanningen om op een Maatschappelijk Verantwoorde wijze te ondernemen.

 

Koeling
Koelen van een datacenterruimte geschiedt normaal gesproken met een energieverslindende compressor. Dag in, dag uit.
Maar.... Niet voor deze website! Voor de koeling van onze servers wordt gebruik gemaakt van Free Cooling; een energiezuinig koelingconcept, dat handig gebruik maakt van de koele buitenlucht.
Dankzij de Nederlandse klimaat-temperaturen is de compressor voor veertig procent van de tijd niet meer nodig.

 

Daarnaast is er geïnvesteerd in het innovatieve Cold Corridor Concept. Koude lucht wordt aan de voorkant van de kasten efficiënt aangevoerd, terwijl warme lucht aan de achterkant efficiënt wordt afgevoerd. Het systeem voorkomt ‘kortsluiting‘ tussen de koude en warme lucht en is daarmee veel zuiniger in stroomverbruik.

 

Stroomvoorziening
De stroom die voor de hostig van deze site wordt verbruikt is milieuvriendelijk opgewekt. Deze stroom wordt betrokken van energieleverancier DELTA.
Zeeuws Groen heet het; de groene stroom van Zeeland.

Het verschil tussen Zeeuws Groen en gewone stroom is de wijze van opwekken. Zeeuws Groen is 100% groene stroom en wordt opgewerkt met duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biomassa. Met de opbrengsten van Zeeuws Groen investeert DELTA onder andere in nieuwe projecten om meer Zeeuws Groen en dus milieuvriendelijke energie op te wekken.

 

Noodstroomvoorziening
Geavanceerde Uninterruptable Power Supplies maken gebruik van Delta Conversion. Dit is een vernieuwende energiezuinige methode van UPS-leverancier APC.
De noodstroomvoeding zorgt dus niet alleen voor een conditionering van de stroomvoorziening. Het levert ook een substantiële bijdrage aan een energiezuinig karakter.

 

Verlichting
In het gehele datacenter is hoogfrequente (30.000 Hz) verlichting geïnstalleerd. Aangevuld met sensoren die automatisch het licht uitschakelen als er geen personen in de ruimtes aanwezig zijn. Een voordeel van HF-verlichting is het bijzonder lage energiegebruik.


 

Sponsoring 

Ondersteuning van Miva
MIVA is een organisatie die pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunt. Onder pioniers verstaat de Miva mensen, die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor kansarmen. Zij werken vaak aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Daarbij zijn goed vervoer en communicatiemogelijkheden onontbeerlijk. Miva helpt hen deze middelen aan te schaffen.
Een aantal voorbeelden van projecten van pioniers die Miva ondersteund heeft, vindt u op de projectenpagina van de website van Miva.


Ons moederbedrijf Incido werkt al jaren voor Miva, en heeft in 2009 besloten om Miva zoveel mogelijk te ondersteunen, door grafische producties tegen zeer sterk gereduceerde tarieven, danwel gratis, voor hen te verzorgen.

Ondersteuning van oneMen
oneMen is de zusterorganisatie van Miva, die zich speciaal richt op jongeren. Fondsenwerving en contact met de achterban geschiedt voornamelijk middels internet, dus via de site en social media.

In dat kader is het voor volumedrukker.nl een logische keuze, om in de voetsporen van moederbedrijf Incido, v.w.b. sponsoring te kiezen voor oneMen, als zuster van Miva.

Waar mogelijk ondersteunt volumedrukker.nl oneMen middels het geven van kortingen op drukwerkproducties, het gratis produceren en handlen van ReadNow (een jaarlijkse gedrukte nieuwsbrief) en deelname in de denktank van oneMen.


 

Stroomverbruik kantoor volumedrukker.nl
Uiteraard draait ons kantoor op Groene Stroom.


Daarnaast zijn in ons kantoor op zoveel mogelijk lampen bewegingsmelders geïnstalleerd, zodat algemene ruimtes (zoals keuken, hal, etc.) niet langer permanent van verlichting wordt voorzien. Hierdoor zullen lampen alleen aanspringen zodra er beweging wordt gedetecteerd, en alleen dán, als de licht-waarde onder een onwerkbare grens komt.
Lampen springen na drie minuten automatisch weer uit.


Naast de verlichtings-maatregelen, wordt er bij nieuwe investeringen steeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanschaf van energiezuinige apparatuur, zoals "groene" harddisks, low-energy computers en monitoren, koppelen van tijdschakelklokken, etc.

Ook laten wij 's-nachts apparatuur waar mogelijk niet aanstaan op de power-saver, maar schakelen deze uit.
 

 

Wagenpark volumedrukker.nl; CO2-compensatie en LPi
Onze benzine-auto rijdt op LPi met een G3 installatie, om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te maken. Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken, of compensatie van onze CO2-uitstoot (van LPG en Diesel) mogelijk is, echter de programma's die hiervoor op de markt zijn, hebben tot op heden niet ons vertrouwen weten te wekken.

We zijn er wel mee bezig en houden u op deze plek hiervan op de hoogte!

 

FSC- en PEFC-producties
Wij adviseren onze klanten op aanvraag zo uitgebreid mogelijk over de mogelijkheden van FSC- en PEFC-papier en de certificering daaromtrent.

In veel gevallen wordt voor de standaard papiersoorten (gestreken en ongestreken) sowieso FSC- of PEFC papier ingezet, dus zelfs als de klant daar niet expliciet om vraagt. Uiteraard gebeurt dit veelal in FSC- en/of PEFC-gecertificeerde omgevingen. Op aanvraag kunnen wij dus in de meeste gevallen een FSC- of PEFC-certificaat meedrukken op uw drukwerk!

Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.


Duurzaam produceren in de Grafimedia-branche
Voor uitgebreide informatie over duurzaamheid(s-initiatieven) in onze branche, verwijzen wij u graag door naar de volgende website;
http://www.duurzaamproducerengrafimedia.nl/
 

sitemap
Mijn winkelwagen

U heeft nog
geen producten
in uw winkelwagen.